Pro náš spokojenější život

Našimi dnešními činy tvoříme svoji zítřejší realitu!
Jste na štíru se svým časem, takže občas máte pocit, že Váš fyzický i psychický potenciál je vyčerpán?

Více informacíOd Nového roku bude platit opět předkupní právo

Přidáno 22.12.2017

Vlastníte spoluvlastnický podíl na nemovitosti? V tom případě zpozorněte. Povinnost nabídnout svůj spoluvlastnický podíl svým spoluvlastníkům tu v minulosti byla, nový občanský zákoník ji zrušil - takže dnes neplatí, ale to se změní už 1.1.2018.

 

Věřím, že si na dobu, kdy tu předkupní právo platilo, pamatujete. Pokud jste prodávali, tak Vám prodej spoluvlastnického podílu zkomplikovalo, mnohdy i prodloužilo. Pokud jste naopak byli na straně spoluvlastníka, který neprodával, tak jste měli možnost zvýšit si svůj spoluvlastnický podíl na vlastněných nemovitostech. To  Nový občanský zákoník bral jako přežitek z minula.

Teď se ale právníci domluvili, že předkupní právo svůj důvod mělo, a tak novelou se nám vrací s účinností od 1.1.2018 v prakticky stejném rozsahu, jak bylo.

Takže řečí právníků Vás, jako spoluvlastníka, čeká toto:

Od 1. ledna 2018 bude platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec apod.).

Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

Takže ať se Vám to líbí, nebo nelíbí, není v toto chvíli podstatné. Důležité je vzít tuto skutečnost na vědomí a podřídit se nové právní úpravě. Protože jinak můžete narazit. A to i v případě, že dnes nic nevlastníte. Ale okamžikem, pokud si spoluvlastnický podíl, jako třetí osoba koupíte, tak doporučuji chtít po prodávajícím, aby Vám doklad o tom, že spoluvlastníci svého předkupního práva nevyužili, dal. V nabídce spoluvlastníkům musí figurovat stejná cena, za jakou chcete kupovat Vy. Jinak můžete mít velký problém.

Kaskadérů běhá po světě plno, tak se raději přijďte poradit.  Tisknout stránku

      © 2017 - Zdeňka Štysová
Digitální obchodník
Zpět nahoru